وبلاگ دانش آموزی

وبلاگ درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم

وبلاگ دانش آموزی

وبلاگ درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم

طبقه بندی موضوعی

بایگانی

نویسندگان

شما می توانید در ادامه مطلب بسته ترکیبی نمونه سوالات درس شش تا دهم را مشاهده کنید..

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۴ ، ۱۸:۴۷
کوشا خالوندی

شما می توانید در ادامه مطلب بسته ترکیبی نمونه سوالات درس یک تا پنج را مشاهده نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۴ ، ۱۸:۵۸
کوشا خالوندی

شما می توانید در ادامه مطلب لینک فیلم چوشش گیاهی و جانوری را مشاهده کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۴ ، ۱۸:۴۸
کوشا خالوندی

شما می توانید در ادامه مطلب لینک فیلم کنفرانس درس ده مطالعات اجتماعی را مشاهده کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۴ ، ۲۳:۰۸
کوشا خالوندی

شما می توانید در ادامه مطلب لینک فیلم درس اول مطالعات اجتماعی را مشاهده کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۰۸
کوشا خالوندی

شما می توانید در ادامه مطلب پاسخ کاربرگه های یکم الی هشتم را مشاهده کنید.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۳۷
کوشا خالوندی

شما می توانید در ادامه مطلب نمونه سوالات درس شانزده مطالعات اجتماعی را مشاهده کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۴ ، ۲۱:۱۸
کوشا خالوندی

شما می توانید در ادامه مطلب نمونه سوالات درس پانزده مطالعات اجتماعی را مشاهده کنید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۲۲
کوشا خالوندی

شما می توانید در ادامه مطلب نمونه سوالات درس چهارده مطالعات اجتماعی را مشاهده کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۱۹
کوشا خالوندی

شما می توانید در ادامه مطلب نمونه سوالات درس سیزده مطالعات اجتماعی را مشاهده کنید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۴ ، ۲۳:۴۲
کوشا خالوندی